Lélegzetelállító fotót készített a James Webb a Teremtés oszlopairól - hvg.hu
Csillagok ezreinek ragyogása világítja meg a képet.
Author : HVG Kiadó Zrt.
#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
READ MORE : https://hatinco.com/20221020_james_webb_urtavcso_nasa_teremtes_oszlopai.htm

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS