Krasavec z Bridgertonových je podle vědců mužem s nejkrásnější tváří světa: Oči má posazené prakticky dokonale - Super.cz
Když se objevil v populárním netflixovém seriálu jako vévoda Simon Basset, okamžitě se Regé-Jean Page stal miláčkem divaček. A co si budeme povídat, je to zajisté i díky jeho pohledné 
Author : Kristýna Bílková
#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
READ MORE : https://hatinco.com/1061303-krasavec-z-bridgertonovych-je-podle-vedcu-muzem-s-nejkrasnejsi-tvari-sveta-oci-ma-posazene-prakticky-dokonale.htm

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS